Gambar Hari Keluarga di Kuala Linggi

Menikmati Alam

Berbincang

Bersukan

Bermain air

Layari http://www.flickr.com/photos/isma_dhl

Hari Keluarga ISMA DHL yang diadakan di Kuala Linggi telah menerima kehadiran lebih 30 orang ahli dan hampir 40 orang anak-anak, cukup untuk memenuhkan resort yang ditempah. Selain aktiviti hari keluarga, para ahli juga mengadakan sesi-sesi perbincangan dengan memfokuskan kepada melakar rangka kerja 2009-2010 dalam misi untuk menempatkan ISMA sebagai sebuah NGO yang dikenali masyarakat, sederhana dan mempunyai agenda perubahan yang jelas. Perbincangan yang dibuat sangatlah menggalakkan di mana kesemua ahli terlibat dan menyumbang dalam merancang gerak kerja. Anak-anak bakal pewaris perjuangan dakwah pula berpeluang untuk berkenal-kenalan sesama mereka dan berseronok bermain di tepi pantai.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.