2 comments on “Pelancaran NAZIM – Kelab Asybal wa Zahrawat

    1. Nama panjang NAZIM ialah Nadi Asybal Wa Zahrawat ISMA Malaysia. Lambang anak singa adalah simbolik. Asybal sendiri bermakna anak singa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *